0888-600-284
support@contuhoc.com
KHÓA HỌC
TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
Kết hợp tự ôn trên chương trình Tự học nâng cao của TiengAnhK12
Đăng ký tư vấn
Lộ trình riêng được thiết kế phù hợp với mục tiêu, năng lực hiện tại và quỹ thời gian của từng học sinh
Kết hợp tự ôn trên bộ chương trình tự học nâng cao của TiengAnhK12 với ngân hàng câu hỏi dồi dào, chất lượng
Kiểm tra đánh giá định k sau mỗi 10 buổi học
Dành cho:
HS muốn tăng cường Ngữ pháp/Từ vựng theo chương trình SGK hoặc level cụ thể
HS khó tự tuân thủ lịch ôn luyện bền bỉ

Có gì trong bộ tự học nâng cao trên TiengAnhK12?Grammar: Tổng hợp ngữ pháp từ level A2-B1
Reading: Các bài đọc chọn lọc + ôn từ qua các bài đọc đó
Vocabulary: Các set từ vựng (kèm bài tập) trong bộ 4000 Essential words
Bắt đầu miễn phí
Đăng ký khóa học
TiengAnhK12.com: Hệ thống ôn luyện thông minh giúp cắt giảm công sức cho kiểm tra và thi cử.

ConTuHoc.com: Các chương trình học tập chất lượng quốc tế được chọn lọc từ các edtech hàng đầu thế giới.

Số 16 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, q.Thanh Xuân, Hà Nội
0888-600-284
support@contuhoc.com
Đại diện tại Việt Nam của các edtech hàng đầu thế giới